Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Linki

BIP SGU RP

BIP 

 

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP


ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18) 477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Kierownik Biura SGU RP:
Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl

Strona SGU RP

Album SGU RP

Album

 

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Regulamin

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 stycznia 2011 09:10

REGULAMIN
korzystania z BANKU WIZERUNKU UZDROWISK POLSKICH
utworzonego przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Funkcjonalność i opis działania aplikacji można znaleźć pod :
I. Ogólne zasady korzystania z Banku Wizerunku Uzdrowisk Polskich.
1. W celu korzystania z bazy zdjęciowej Banku Wizerunku Uzdrowisk Polskich należy zarejestrować się w bazie Banku Wizerunku Uzdrowisk Polskich, wypełniając wszystkie rubryki formularza oraz zaakceptować regulamin.
2. W Banku Wizerunku Uzdrowisk Polskich zamieszczane są fotografie przekazywane oraz umieszczane przez:
                a) biuro SGU RP,
                b) odpowiednie wydziały urzędów miast i gmin uzdrowiskowych zrzeszone w SGU RP,
                c) inne podmioty uprawnione przez SGU RP.
3. Obowiązek weryfikacji danych, zdjęć i fotografii umieszczanych w BWUP spoczywa na jednostce/osobie przekazującej dane/zdjęcia/fotografie do publikacji.
4. Wszystkim uprawnionym do przekazywania danych/zdjęć/fotografii przysługuje prawo i obowiązek wglądu, korekty lub wycofania informacji z bazy danych BWUP.
5. Fotografie wizerunkowe poszczególnych uzdrowisk polskich mogą być użyte tylko i wyłącznie do celów promujących uzdrowiska jako miejsc atrakcyjnych turystycznie i uzdrowiskowo.
6. Zdjęcia mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju publikacjach – folderach, przewodnikach, portalach internetowych - jako ilustracje do tekstów o uzdrowiskach polskich.
7. Zamieszczone na stronie zdjęcia/fotografie nie mogą być wykorzystywane w projektach graficznych stron internetowych, a jedynie w charakterze ilustracji do zawieranych na stronach informacji o uzdrowiskach polskich.
8. Z zasobów BWUP mogą korzystać przedstawiciele miast i gmin uzdrowiskowych zrzeszeni w SGURP, instytucje i stowarzyszenia współpracujące ze Stowarzyszeniem  na co dzień i działające na rzecz uzdrowisk, tour operatorzy, biura podróży oraz szeroko pojęta branża turystyczna.
9. Zdjęcia/fotografie z Banku Wizerunku Uzdrowisk Polskich nie mogą być wykorzystywane do celów
i działań komercyjnych, mających na celu reklamę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie zdjęć, nie mogą być przedmiotem sprzedaży przez podmioty pobierające zdjęcia w celu zdobycia korzyści finansowych.
 
10. Zdjęcia/fotografie pochodzące z Banku Wizerunku Uzdrowisk Polskich nie mogą przekroczyć 50% całego materiału zdjęciowego w publikacji. Pozostałe 50% zdjęć musi pochodzić ze zbiorów własnych podmiotu ubiegającego się o udostępnienie materiału zdjęciowego.
 
11. W przypadku gdy zamówienie nie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 
12. Dane osobowe gromadzone przez BWUP są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówień, oraz rozwiązywania ewentualnych reklamacji. W szczególności dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.
 
13. Wszelkie dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 
14. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
 
15. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej SGU RP i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Poprawiony ( piątek, 03 czerwca 2011 19:53 )
 
free pokerfree poker

Logowanie